BENVINGUTS !
L’Associació pel Desenvolupament de les Llengües al Litoral de Dunkerque (ADLLD) és una associació sense ànim lucratiu amb 3 objectius principals:
Informar sobre les possibilitats locals d’aprenentatge d’idiomes.
Desenvolupar l’ensenyament de llengües estrangeres.
Afavorir els diàlegs interculturals.
A qui s’adreça ?
– A tots els que desitgen comunicar de manera informal en una llengua que no sigui la seva, participar a les manifestacions internacionals, ajudar als nou-vinguts en la seva arribada a Dunkerque.
– Als professors i formadors dels diferents organismes i associacions que ensenyen idiomes.
– L’ADLLD col-labora amb els col-lectius i organismes professionals relacionats amb l’àmbit internacional.
Què fem?
Pel que fa al 1er objectiu: informar sobre els diferents centres d’aprenentatge d’idiomes:
– 2 Salons de llengües el 2005 i 2006 amb la participació de quasi bé tots els organismes de formació de la Regió de Dunkerque, de les llibreries locals, els editors de Lille i nacionals (1200 visitants al 2006).
– Un fullet “Llengües vives al litoral de Dunkerque” que detalla tots els centres d’ensenyament d’idiomes distribuït al Saló i disponible a la CUD, als Ajuntaments i oficines de Turisme dels voltants de Dunkerque.
Per que pertoca al 2on objectiu: desenvolupar l’ensenyament d’idiomes:
– 2 Salons de llengües el 2005 i 2006 amb la participació de quasi bé tots els organismes de formació de la Regió de Dunkerque, de les llibreries locals, els editors de Lille i nacionals (1200 visitants al 2006).
– Un fullet “Llengües vives al litoral de Dunkerque” que detalla tots els centres d’ensenyament d’idiomes distribuït al Saló i disponible a la CUD, als Ajuntaments i oficines de Turisme dels voltants de Dunkerque.
Per que pertoca al 2on objectiu: desenvolupar l’ensenyament d’idiomes:
– Col-laboració amb la Universitat del Litoral-Costa d’Opal que permet l’accés d’oients als cursos d’idiomes impartits en el seu si.
– Ajuda a la creació d’associacions que responen a la demanda pública de noves llengües.
– Llançament, conjuntament amb l’associació d’estudiants Cite’Fac, del Cafè-Llengües. Punt de trobada al voltant de taules de conversació en diferents idiomes. Tots els dimecres de 6 a 8 de la tarda a l’Atelier 12 de Dunkerque. Participació d’una mitjana de 45/50 persones.
Per que fa al 3er objectiu d’afavorir els diàlegs interculturals:
Creació d’una base de dades de mitjadors o “parelles lingüistiques” al litoral de Dunkerque.
Els nostres lligams territorials
– Participació a la xarxa Dunkerque Flandre Internacional de la Comunitat Urbana i la Càmara de Comerç i d’Indústria de Dunkerque.
– Membre de la Universitat Popular de la Costa d’Opal
– Col-laboració amb varies associacions i organismes locals
Informacions
– Un butlletí d’informacions permet als membres  de l’ADLLD d’informar-se sobre els esdeveniments locals e internacionals relacionats amb la llengua organitzats a la regió de Dunkerque.
– Una pagina WEB permet al públic d’informar-se sobre les nostres activitats.