TERVETULOA !
Dunkerquessa toimivalla kielten opiskelua kannustavalla  -seuralla on 3 tavoitetta :
-tiedottaa paikallisista mahdollisuuksista opiskella kieliä
-kehittää kielten harjoitusta
-edistää kultuurien välistä kanssakäymistä ja keskustelua
Ketkä ovat osallisia?
-Kaikki voivat olla seuran jäseniä, erityisesti opettajat.
-Koulut ja yliopistot, sekä yhdistykset, jotka opettavat vieraita kieliä.
-Paikalliset yhdistykset ja ammatilliset organisaatiot, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Tavoitteet

1. tavoite : kieltenopiskelupaikoista informointi :
-Maaliskuusta 2005 lähtien vietetty jokavuotinen Kielimessu, jossa toteutuksessa mukana perustajayhdistyksiä, kirjakauppoja, ranskalaisia ja ulkomaalasia kustantajia ja julkaisijoita jne.
-Esitelehtinen, ”Dunkerquen rannikon kielet”, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot vieraita kieliä opettavista ja harjoittavista yhdistyksistä.
2. tavoite : kehittää kielten opiskelua
-Yhteistyö Littoral Côte d’Opale –aikuisyliopiston kanssa.
-Vieraiden kielten kysyntään vastaavan yhdistyksen perustamisessa auttaminen.
-Eri kieliä käsittelevien kokousten järjestäminen.
3. tavoite : suosia kultuurien välistä kanssakäymistä ja keskustelua :
-Tietokannan tekeminen Dunkerquen alueella asuvista kielitaitoisista ihmisistä.
-Kansainvälisissä tapahtumissa avustaminen, erityisesti kielten kanssa.
Paikallinen rooli :
-Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa.
Yleistä tietoa :
-Jäsenille ilmoitetaan joukkokirjeellä kansainvälisistä tapahtumista Dunkerquen alueella.
-Internet-sivusto, jolla saavutukset ja tavoitteet ovat julkisesti näkyvillä.