ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Ο Σύλλογος Ανάπτυξης Ξένων Γλωσσών στην ακτή της Δουνκέρκης έχει 3 σκοπούς :

– να πληροφορεί το κοινό για τις υπάρχουσες δυνατότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών,
– να βοηθά κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
– να ενθαρρύνει τον δια-πολιτιστικό διάλογο.

Απευθύνεται

– σε όλους, καθηγητές ή ιδιώτες
– σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συλλόγους ή οργανισμούς εκμάθησης ξένων γλωσσών
– σε διοικητικές περιφέρειες και επαγγελματικούς φορείς που έχουν διεθνή δραστηριότητα

Αντικειμενικοί σκοποί

1- Πληροφόρηση για τους διαφόρους τόπους εκμάθησης ξένων γλωσσών
– Ετήσιο Σαλόνι Ξένων Γλωσσών από το 2005 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών, βιβλιοπωλείων, εκδοτικών οίκων από τη Γαλλία και το εξωτερικό.
– Το έντυπο “ Ομιλούμενες γλώσσες στην ακτή της Δουνκέρκης “ που δίδει χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν Συλλόγους ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκμάθησης ξένων γλωσσών.

2- Ανάπτυξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών
– Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Littoral Côte d’Opale για ενηλίκους
– Υποστήριξη στην ίδρυση συλλόγων όταν η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή
– Συναντήσεις ειδημόνων για κάθε γλώσσα

3- Ενθάρρυνση του δια-πολιτιστικού διαλόγου
– Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ειδημόνων για κάθε γλώσσα που βρίσκονται στην περιοχή της Δουνκέρκης.
-Γλωσσολογική υποστήριξη σε διεθνείς διοργανώσεις

Κοινωνικός ρόλος

Συνεργαζόμεθα με τοπικούς φορείς και Συλλόγους

Πληροφόρηση

Ιστοσελίδα και σελίδα Facebook πληροφορούν το κοινό για τις δραστηριότητές μας