WELKOM !

De “vereniging voor de ontwikkeling van de vreemde talen in de streek van Duinkerke” is een vzw. volgens de wet van 1901 die 3 voornamelijke doelstellingen heeft:
over de plaatselijke mogelijkheden te informeren om vreemde talen te leren,
het leren van vreemde talen ontwikkelen
de interculturele dialoog bevorderen
Wie is betrokken?
De vereniging wendt zich tot elke persoon die wenst zich in een vreemde taal op een informele manier uit te drukken, of aan internationale culturele evenementen deel te nemen, of nieuwkomers te helpen om zich in de stad neer te zetten.
De taalleerkrachten van de verschillende taalonderwijsinstellingen, evenals de vzw. die met het taalonderwijs bezig zijn.
De vereniging werkt ook samen met de gemeentebesturen en de professionele instellingen die door de internationale zaken betrokken zijn.
Onze verwezenlijkingen:
Ten opzichte van onze eerste doelstelling: over de verschillende taalonderwijsmogelijkheden informeren:
2 talensalons, in maart 2005 en maart 2006, met de medewerking van bijna alle vormingsinstellingen van de Duinkerkse omgeving, van plaatselijke boekhandelaars, van Rijselse en nationale uitgevers (1200 bezoekers op 4 maart 2006).
De brochure “Les langues vivantes sur le littoral dunkerquois” stelt alle taalonderwijsinstellingen voor, ze werd verdeeld op de dag van de salon en de 2006-uitgave is in de gemeentehuizen en toerismediensten van de omgeving beschikbaar, zoals bij de Communauté Urbaine de Dunkerque.
Ten opzichte van onze tweede doelstelling: het taalonderwijs ontwikkelen:
partnerschap met de Université du Littoral-Côte d’Opale die zogenoemde “vrije luisteraars” voor lessen in 5 vreemde talen opneemt.
Hulp voor de stichting van verenigingen om op de aanvraag voor andere talen te antwoorden.
Stichting van het “talencafé” in samenwerking met de vereniging “Cité’ Fac” op het Atelier 12 elke woensdag van 18 tot 20 uur. Gemiddeld

wekelijks bezoekersaantal: 45/50 mensen voor 6 à 7 verschillende talen.
Ten opzichte met onze derde doelstelling: de interculturele dialoog bevorderen:
Stichting van een database van resourcemensen voor de vreemde talen aan de kust.
Onze plaatselijke verankering:
Onze deelname aan het netwerk “Dunkerque Flandre International” (D.FI), begonnen door de Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) en de Duinkerkse Kamer van Koophandel, in welk we de groep “bevordering van talen en culturen” animeren. We behoren tot het nieuwe bestuurscomité.
We zijn lid van de Université Populaire de la Côte d’Opale (UPCO) en we zullen er de bemiddelaars voor de vreemde talen in de streek van Duinkerke zijn.
We hebben meerdere partnerschappen met plaatselijke verenigingen en instellingen.
Inlichtingen:
Een nieuwsbrief laat de verenigingsleden toe op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging en van de internationale evenementen in de streek van Duinkerke.
Een website laat het brede publiek toe over onze verwezenlijkingen geïnformeerd te worden.