WITAMY !

Stowarzyszenie Rozwoju Języków na Wybrzeżu w Dunkierce ma 3 cele :
* informować o lokalnych możliwościach nauczania języków
* rozwijać kształcenie języków
* faworyzować dialogi międzykulturowe

KOGO DOTYCZY ?
– Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich, profesorów i osób indywidualnych
– Do szkół i uniwersytetów, stowarzyszeń i organizacji nauczających języki obce
– Lokalnej społeczności i organizacji związanych z międzynarodowością

NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Cel nr.1 – informować o różnych miejscach nauczania języków

* Salon Językowy coroczny od marca 2005 roku z udziałem organizacji nauczających, księgarnie, wydawcy francuscy i zagraniczni
* Broszura « Języki współczesne na Wybrzeżu w Dunkierce « , która podaje wszystkie informacje związane ze stowarzyszeniami i organizacjami kształcącymi języki obce

Cel nr.2 – rozwijać nauczanie języków
* Partnerstwo z Uniwersytetem Littoral Côte d’Opal (ULCO) dla dorosłych
* Pomoc w zakładaniu stowarzyszeń by zaspokoić zapotrzebowanie na inne języki
* Zebrania ze specjalistami w danym języku

Cel nr.3 – faworyzować dialogi międzykulturowe
* Tworzenie bazy danych osób z informacjami językowymi na wybrzeżu w Dunkierce
* Pomoc językowa dla wydarzeń międzynarodowych

NASZA LOKALNA ROLA
Mamy partnerstwo ze stowarzyszeniami i organizacjami miejscowymi.

INFORMACJE
Strona internetowa i facbook pozwolą publiczności być informowanym o naszej działalności.